Cosy Little Hell writes in EnglishCosy Little Hell writes in English

Dzisiejsza recenzja Bastionu jest w pewien sposób szczególna, gdyż jest to pierwszy i niestety jedyny tekst na naszym blogu wydany w obydwóch językach – polskim i angielskim. Oczywiście, idealnie by było, gdybyśmy każdy tekst mieli solidnie przetłumaczony. Niestety – czas w tej kwestii nie stoi po naszej stronie, dlatego na chwilę obecną będziemy tłumaczyć tylko wybrane teksty. Dołożymy jednak wszelkich starań by ta liczba stopniowo rosła oraz by uzupełnione zostały wszystkie angielskie wersje stron.

Życzymy wszystkim miłej lektury  😉

 

Ten wpis został opublikowany na CosyHell.pl dnia 8 września 2011 roku.

Today's review of Bastion is special, because it's the first (and unfortunately only) text on our blog published in both languages – Polish and English. Of course, ideally, we would have every text precisely translated. Unfortunately – time is not on our side in this case, so for now we will only translate a few chosen texts. However we will put all our strength into raising the number of translated entries and completing all english versions of our pages.

We wish you all good reading 😉

 

This entry has been published on CosyHell.pl on the 8th of September 2011.

Dodaj komentarz